Henri Lefebvre. Ritimanaliz: Mekân, Zaman ve Gündelik Hayat. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017.
Turkish translation of Henri Lefevbre’s Éléments de Rythmanalyse: Introduction à la connaissance des rythmes (1992, Editions Syllepse). It also includes the introduction to the French edition by René Lourau, as well as Stuart Elden’s introduction to the English edition.

Vladimir Nabokov. Edebiyat Dersleri.
Translated by Ayşe Lucie Batur and Fatih Özgüven. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.

Nonexistents is the English translation of the fantastic novel Varolmayanlar, written by Doğu Yücel (İstanbul, Doğan Kitap, 2011). It is available as a Kindle e-book.

Danielle S. Allen. Platon Neden Yazdı? İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
Turkish translation of Why Plato Wrote, Danielle S. Allen, (Malden MA: Wiley-Blackwell, 2010)

Buluşmalar: İstanbul 2010 Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği, Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması Sempozyum Bildirileri = Encounters: İstanbul 2010 International Theatre Education Symposium Proceedings, eds. Şeyben, Yasemin and Özlem Hemiş, İstanbul: İstanbul 2010 European Capital of Culture Agency, 2010.